09:02 / 13.11.2014

Ekspresowo do Poznania najpóźniej w 2023?

Ekspresowo do Poznania najpóźniej w 2023?

fot. Bartek Nawrocki

Media regionalne i ogólnopolskie donoszą o zakończeniu „negocjacji umowy pomiędzy rządem a województwem w sprawie priorytetów inwestycyjnych.” Jednym z nich jest droga S11. Inwestycja znalazła się w tzw. Kontrakcie Terytorialnym, który Rada Ministrów ma ostatecznie przyjąć dzisiaj.

R E K L A M A

Pieniądze między innymi na wybudowanie drogi ekspresowej z Poznania przez Jarocin (obwodnica) do Kępna mają pochodzić m.in. z budżetu państwa i Unii Europejskiej. - Szczególnie walczyliśmy o infrastrukturę - mówił marszałek Marek Woźniak cytowany przez Głos Wielkopolski. - Początkowo rząd chciał wpisać drogę S11 na listę warunkową. My domagaliśmy się umieszczenia jej na podstawowej. I wywalczyliśmy wpisanie tam budowy odcinka od Kórnika do Ostrowa Wlkp., czyli ważnego połączenia węzłów komunikacyjnych. Powstaną też wszystkie obwodnice od Piły do Kępna.

Informacja, która pojawiła się na kilka dni przed wyborami, ucieszyła władze miasta. - Historyczna chwila!!! Jarocin do 2020 będzie połączony z Poznaniem i Ostrowem drogą ekspresową!!!! - napisał na profilu społecznościom burmistrz Stanisław Martuzalski.

Wierzycie, że plany zostaną zrealizowane?

R E K L A M A
5
8
oceń tekst 13 głosów 38%
R E K L A M A