› Gospodarka
09:22 / 08.03.2019

Kredyt hipoteczny na budowę domu - kluczowe informacje

Kredyt hipoteczny na budowę domu - kluczowe informacje

Budowa domu to bardzo ważne przedsięwzięcie. Przede wszystkim wymagające od budującego dużego nakładu kapitału. Podejmując decyzję o budowie domu, często jesteśmy zmuszeni do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w postaci kredytu.  Zanim otrzymamy pieniądze z tytułu umowy z bankiem, musimy okazać naszą wiarygodność finansową, aby poświadczyć, że jesteśmy w stanie spłacić tę pożyczkę. Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję i wybierzemy bank spełniający nasze oczekiwania, warto wcześniej zaznajomić się z tematem kredytu hipotecznego.

O czym warto pamiętać?

Pierwszym i najważniejszym punktem, który musimy spełnić, jest posiadanie wkładu własnego. Wkładem własnym mogą być środki przeznaczone na budowę domu, działka, na której realizowana będzie budowa lub zakupiony wcześniej projekt techniczny. Jak widać możliwości zabezpieczenia, mamy wiele. Wszystko odbywa się w myśl zasady, im więcej posiadasz, tym większa szansa na wyższy kredyt. Wartość pożyczonych środków zależy również od powierzchni budowanej nieruchomości pomnożonej o kwotę ustaloną przez bank za 1m2. Przed zatwierdzeniem kredytu, musimy zadbać o zabezpieczenie pożyczonej kwoty oraz środków własnych o wartości 300000-375000 złotych dla domu o metrażu 150 m2. Z perspektywy banku jest to  gwarancją, że cały proces zaciągnięcia i spłaty kredytu przebiegać będzie bez żadnych zakłóceń.

 

Przeczytaj również: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/

 

Po zadbaniu o wkład własny musimy skontaktować się z rzeczoznawcą w celu wycenienia naszej nieruchomości. Możemy skorzystać z rzeczoznawcy oferowanego przez bank lub wybranego z zewnątrz. W przypadku tego drugiego wycena będzie uniwersalna i obowiązywać może w wielu bankach. Kiedy uzyskamy potrzebne dokumenty świadczące o wartości planowanej inwestycji, musimy opracować kosztorys budowy. Banki udzielają specjalnych druków, na których musi znajdować się podpis kierownika budowy lub rzeczoznawcy. Kosztorys jest kolejnym zabezpieczeniem wiarygodności przeprowadzanego przedsięwzięcia. Gdy uzyskamy potwierdzenie ze strony banku zgodności dokumentów, możemy rozpocząć pracę nad naszym domem.

 

W tym samym czasie na nasze konto wpływają transze kredytu i rozpoczynamy spłatę wyznaczonych nam odsetek z tytułu udzielonych przez bank rat. Musimy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu warunków umowy i przestrzegać  zawartych w niej postanowień. W ten sposób unikniemy przykrych  niespodzianek wynikających z naszej nieuwagi podczas spłat należności i odbioru transz.

 

Ubieganie się o kredyt na budowę domu wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Pierwszym z nich jest podstawa nabycia działki w postaci aktu notarialnego kupna-sprzedaży.  Do tego niezbędne będą akt darowizny lub wyroku spadkowego. Nie obędzie się także bez księgi wieczystej działki, prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia umowy. Ponadto wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy lub inny dokument potwierdzający budowlane przeznaczenie działki. Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej, a wraz z nim dziennik budowy, kosztorys budowy oraz projekt techniczny nieruchomości. Nie możemy pominąć operatu szacunkowego oraz umowy z generalnym wykonawcą. Patrząc na wymagania, jakie stawia nam bank widać że procedura ubiegania się o ten rodzaj kredytu do łatwych nie należy.

Bank określa w warunkach umowy, aby każda nieruchomość została ubezpieczona. Jest to obowiązek, który należy spełnić. Terminy okazania wybranej polisy do kredytodawcy bywają różne, jednak nie należy odkładać tego na ostatnią chwilę. Trudno jest przewidzieć ryzyko niefortunnych zdarzeń, które mogą wystąpić podczas prac nad naszym domem. Z tego powodu lepiej zabezpieczyć się wcześniej. Bezpieczniej jest przeznaczyć kilkadziesiąt złotych miesięcznie i zyskać pewność, że żadne przykre sytuacje nie przekreślą naszych planów.

 

Podejmując decyzję o budowie domu, powinniśmy kierować się szybkim zakończeniem inwestycji. Przeznaczanie bieżących środków na realizacje przedsięwzięcia może być czasochłonne i ryzykowne. Oczywiście nie jest to nie do zrealizowania, ale decyzja o kredycie wydaje się większym gwarantem bezpieczeństwa. Nie ma potrzeby zamartwiania się wieloletnim zobowiązaniem kredytowym z bankiem, jeśli ograniczeniem naszym jest czas trwania umowy. Spora część banków oferuje możliwość nadpłaty, dzięki której nasze raty mogą stać się mniejsze.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AMOBI - Akademia krasnali