› Gospodarka
10:47 / 25.07.2018

Mikrodotacje na rozwój organizacji i lokalne przedsięwzięcie

Mikrodotacje na rozwój organizacji i lokalne przedsięwzięcie

fot. Unsplash

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w I edycji konkursu grantowego „Mikrodotacje na społeczne akcje!”. W czwartek 26 lipca w Jarocinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

 

R E K L A M A

 

Konkurs adresowany jest do grupy nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych z terenu subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), które mogą pozyskać fundusze na realizację projektów społecznych. 

Konkurs ma na celu wsparcie działań i inicjatyw społecznych, podejmowanych przez grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe z subregionu kaliskiego.

Mikrodotację można otrzymać na:

- lokalne przedsięwzięcie - czyli działania mieszczące się w zakresie sfery pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
- rozwój organizacji (wyłącznie dla młodych organizacji pozarządowych) - realizacja działań rozwijających organizację m.in. zakup sprzętu biurowego, koszt adaptacji lokalu, podniesienie kompetencji członków i wolontariuszy organizacji.

Młode organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 5000 zł, a grupy nieformalne do 3000 zł.
Nie jest wymagany finansowy wkład własny. Dodatkowo punktowany będzie wkład własny osobowy tj. wolontariat lub praca społeczna członków organizacji.

Wnioski o dotację, można składać do 17 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków witkac.pl

Wszystkie wnioski o dotację zostaną poddane ocenie. Lista rankingowa zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. Dofinansowane projekty będzie można realizować od 14 września do 30 listopada 2018 r.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie www.kip.kalisz.pl w zakładce Mikrodotacje.

Budżet przeznaczony na dotacje to 100 000 zł

Chcesz poznać możliwości uzyskania mikrodotacji? Weź udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 lipca o godz. 16:30 w Jarocińskim Ośrodku Kultury, pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1 w Jarocinie. Program i zapisy dostępne na stronie Fundacji. Chcę wziąć udział!

Odpowiedzi na pytania udziela Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości pod nr tel.: 62 764 12 42 lub 
e-mail: mikrodotacje@kip.kalisz.pl

Projekt „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018-2019” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

R E K L A M A
0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M A