› Społeczeństwo
14:04 / 08.09.2018

„Taczaki” czekają na laureatów

 „Taczaki” czekają na laureatów

fot. Lidia Sokowicz

Jarocin. Zasłużeni dla Ziemi Jarocińskiej. Nagrody im. Stanisława Taczaka.

 

Dostrzegasz w swoim środowisku osoby zasłużone dla Ziemi Jarocińskiej? Możesz jej zgłosić do nagrody burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej.

Do 30 września można zgłaszać kandydatury do nagrody burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka za zasługi dla Ziemi Jarocińskiej. Laureatami nagrody mogą zostać osoby lub instytucje i organizacje za wybitne osiągnięcia w dziedzinach m. in. takich jak oświata i wychowanie, kultura i ochrona zabytków, sport i turystyka, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, które przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju i promocji gminy Jarocin.

 

Zgłoszenie kandydata do nagrody należy złożyć na piśmie na formularzu wniosku, który, wraz z regulaminem konkursu, dostępny jest na stronie internetowej www.jarocin.pl.

Pretendentów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Jarocin w liczbie co najmniej 100 osób, których podpisy zostaną złożone we wniosku. Kandydatury może wysunąć też co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Jarocinie, kapituła nagrody oraz Burmistrz Jarocina.

 

Wnioski przyjmowane są w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (pokój 32) od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%