› Aktualności
10:00 / 25.09.2019

UWAGA! Mogą przyjść i zapytać Cię o zdrowie. JAK sprawdzić ankietera?

UWAGA! Mogą przyjść i zapytać Cię o zdrowie. JAK sprawdzić ankietera?

fot. Organizatorzy

Do końca grudnia, również na terenie Wielkopolski, prowadzone będą Europejskie Ankietowe Badania Zdrowia (EHIS).

 

Zbierane informacje dotyczą samooceny stanu zdrowia, korzystania z opieki medycznej i profilaktyki, stosowania leków, stylu życia. Badania prowadzone są od 16 września i potrwają do 31 grudnia.

R E K L A M AMOBI - Fundacja-procent

 

Tożsamość ankietera można zweryfikować, dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu pod numery tel.:

(61) 27-98-302, (61) 27- 983-56.

 

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia jest cennym źródłem informacji dotyczących obecnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski i jej uwarunkowań, w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną, sytuacją zawodową i miejscem zamieszkania.

 

Badanie jest przeprowadzane co pięć lat we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, dlatego też pozyskiwane z niego dane umożliwiają dokonywanie porównań międzynarodowych.

 

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta? Wszystkie informacje zebrane w badaniu są dostępne jedynie dla pracowników statystyki publicznej zobowiązanych do zachowania tajemnicy statystycznej. Po przeprowadzeniu analiz i opracowaniu danych są one publikowane w formie zbiorczych tablic wynikowych, wykresów czy map.

 

Z wynikami badań można zapoznać się korzystając z roczników statystycznych, biuletynów i innych publikacji statystycznych, udostępnianych w formie papierowej oraz w internecie na stronie stat.gov.pl.

 

Wyniki badań ankietowych publikowane są w wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne rocznikach statystycznych i publikacjach tematycznych.

 

Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu stat.gov.pl, poznan.stat.gov.pl.

 

ZOBACZ TEŻ - ZACHWYCAJĄ SIĘ CELINĄ

 

 

 

 

 

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AStimi Stihl MOBI 01_2020