› Aktualności
13:00 / 25.06.2020

Burmistrz Żerkowa z wotum zaufania i absolutorium [SONDA, GALERIA]

Burmistrz Żerkowa z wotum zaufania i absolutorium [SONDA, GALERIA]

fot. Karina Muszalska

Oklaski, wzajemne obdarowywanie się kwiatami oraz podziękowania towarzyszyły sesji absolutoryjnej Rady Miasta i Gminy Żerków.

 

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Angelika MSRT

Jedna z najważniejszych sesji ze względu na zagrożenie epidemiologiczne została przeprowadzona w budynku należącym Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego. Obowiązywało na niej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, a porządek obrad był bardzo rozbudowany o czym pisaliśmy TUTAJ.

 

Od ubiegłego roku procedurę udzielenia absolutorium poprzedza rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz głosowanie w sprawie wotum zaufania dla burmistrza.

 

Najpierw więc rani zostali zapoznani z raportem o stanie gminy. Obejmował on podsumowanie działalności burmistrza za roku 2019, a w szczególności realizację programów, strategii oraz uchwał rady gminy. Po przeprowadzonej w kolejnym punkcie debacie nad sporządzonym przez włodarza raporcie, rada miejska Żerkowa jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Michałowi Surmie.

 

Zmiany w parafiach. Zmieni się czterech proboszczów.

 

W dalszej części obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz z realizacją budżetu za rok poprzedni oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i stanowiskiem komisji rewizyjnej. Przed podjęciem uchwały głos zabrał przewodniczący rady Wojciech Gałązka, który powiedział:

 

Budżet został zrealizowany bardzo dobrze. Zmodernizowano drogi, Otwarte Strefy Aktywności powstały w pięciu miejscowościach, wybudowano platformę widokową w Brzóstkowie, zakupiono samochody dla gminnych OSP. Wydatków było naprawdę sporo. Mam nadzieję, że kolejny budżet zostanie zrealizowany podobnie i że uzyskamy kolejne dofinansowania.

 

Kobieta zakażona koronawirusem na naszym terenie.

 

Rada zadecydowała jednogłośnie o udzieleniu włodarzowi gminy absolutorium z tytułu wykonywania ubiegłorocznego budżetu.

 

Udało nam się zrealizować bardzo wiele. Rok 2019 obfitował wieloma zmianami w naszym urzędzie, choćby na stanowisku gminnego skarbnika. Jednak wszystko udało nam się zrealizować. Uważam, że ubiegły rok był owocny. Zrealizowaliśmy kilkanaście inwestycji. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wzorowa współpraca z radnymi i podjęte decyzje, które często były bardzo trudne. Dziękuję więc radnym, sekretarzowi gminy, skarbnikowi, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych i ich pracownikom, urzędnikom za współpracę. Rok 2019 uważam za rok sukcesu - powiedział burmistrz Żerkowa, Michał Surma. 

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się. Również w sieci. Redakcja

Jak oceniasz burmistrza Żerkowa?

ankieta dodana 25.06.2020, ilość wszystkich głosów: 104
Dobrze
60%
Źle
28%
Nie mam zdania
13%
0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST

Zdjęcia ilość zdjęć 7