09:06 / 10.03.2020

Co się dzieje przy Lipince?

Co się dzieje przy Lipince?

Czytelnicy pytają: „Co się dzieje przy rzece Lipinka”. Odpowiadamy, to część prac związanych z modernizacją śródmieścia.

 

R E K L A M ADzień chłopaka_2020

 

Kilka tygodni temu w śródmieściu Jarocina rozpoczęły się prace związane z projektem „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w centrum Jarocina”. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie. Spółka pozyskała na to, jedną z największych w historii miasta, dotacji z Unii Europejskiej - ponad 136 mln złotych.
 

 

Projekt zakłada wymianę całej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w śródmieściu Jarocina. Jednym z jego elementów jest rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej.
 

 

W ramach modernizacji zostanie stworzona kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzać wody opadowe do rzeki Lipinka (obecnie spływają one ze ściekami do oczyszczalni).

 

Od kilku tygodniu trwają już prace przy Lipince. W sześciu punktach będą instalowane separatory wraz z osadnikami, które służą do oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Dzięki temu do rzeki będzie wpływać czysta woda.
 

 

Lipinka zostanie również wyprofilowana i oczyszczona na odcinku od ul. Węglowej do Targowiska. Zgodnie z zaleceniami Wód Polskich tereny przy separatorach muszą być utwardzone na odcinku 5 metrów w górę i w dół rzeki.

 

Tekst partnera: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie

 

Masz pytania? Chcesz zgłosoć interwencję - DAJ ZNAĆ

 

R E K L A M ADzień chłopaka_2020
0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AWOLNE MIEJSCA MOBI ART