› Aktualności
16:44 / 10.08.2019

Coraz więcej rozwodów. Zobacz, co jest ich przyczyną

Coraz więcej rozwodów. Zobacz, co jest ich przyczyną

fot. pixabay.com

Dopiero zaczęli żyć razem. Dom, dwójka dzieci. Nagle wszystko się skończyło... Rozpada się coraz więcej małżeństw. Średnio co trzy dni na naszym terenie sąd orzeka rozwód. Główne przyczyny to zdrada i alkohol.

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Artur  MSRT

 

 

Według danych GUS w 1990 roku zanotowano 42.436 rozwodów, a już w 2017 - 65.257. Z rocznika Głównego Urzędu Statystycznego można dowiedzieć się również, że znacznie częściej sprawę o rozwód wnoszą kobiety. Na 65.257 rozwodów orzeczonych w 2017 roku ponad połowa dotyczyła małżeństw z krótkim stażem - do 14 lat. Co ciekawe wśród występujących o rozwód prym wiodą małżonkowie pomiędzy 20. a 29. rokiem życia. Najczęstszą przyczyną rozpadu związku jest niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu i naganny stosunek do członków rodziny.

 

Dopiero w dalszej kolejności jako powody rozkładu pożycia małżeńskiego są: trudności mieszkaniowe, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów, niedobór seksualny, dłuższa nieobecność i różnice światopoglądowe. Problem zdrady i alkoholizmu to raczej domena mężczyzn. Blisko połowa rozwodów - 26.990 spraw - to przypadki małżeństw bezdzietnych. Pozostałe to z reguły związki z jednym (23.230) lub dwoma (12.755) dziećmi. Większość spraw kończy się bez orzekania o winie, a także przyznaniem opieki obojgu rodziców.

 

Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie tzw. zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Również okoliczności takie jak zdrada lub alkoholizm jednego z małżonków, czy też przypadki przemocy domowej, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W wymienionych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

 

Oznacz to, że muszą ulec zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Najbardziej oczywista jest sytuacja, gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe i nie zamierza wracać do swojego małżonka. Jednak również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków - a więc gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu - sąd może orzec rozwód, jeżeli spełnione zostały dwie pozostałe przesłanki, a wspólne zamieszkanie jest jedynie wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków (np. żadne z nich nie ma możliwości zamieszkania gdzie indziej).

Liczba rozwodów - Wielkopolska:

1990 - 2.781

2017 - 5.933

Rozwody z powództwa męża - 1.922

Rozwody z powództwa żony - 4.011

Liczba separacji - 140

Liczba rozwodów w 2018 roku w poszczególnych gminach Ziemi Jarocińskiej:

Jarocin - 88

Jaraczewo - 9

Kotlin - 10

Nowe Miasto - 17

Żerków - 11
 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST