14:20 / 16.12.2019

Jarocińskie wodociągi przygotowują doniesienie do prokuratury [AKTUALIZACJA]

Jarocińskie wodociągi przygotowują doniesienie do prokuratury [AKTUALIZACJA]

fot. PWiK Jarocin

Burmistrz Jarocina oraz szef Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wydali oświadczenie w sprawie przerwanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy. Poinformowali w nim o podjęciu kroków prawnych wobec wykonawcy, który opuścił plac budowy.

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Artur  MSRT

 

Prace przy wartej ponad 100 mln zł modernizacji oczyszczalni ścieków w Cielczy zostały przerwane prawie dwa miesiące temu. Od tego czasu inwestor - jarociński PWiK oraz wykonawca - krakowska firma Control Process - przerzucają się odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację.

 

 

[po nowym roku centrum Jarocina czeka wielka przebudowa - szczegóły TUTAJ]

 

 

Jarocińskie wodociągi tuż po tym, jak wykonawca zerwał umowę, wystosowały oświadczenie, w którym szef spółki Remigiusz Nowojewski stwierdził, że przedsiębiorstwo z Krakowa nie poradziło sobie z innowacyjną technologią, która miała zostać wdrożona w czasie przebudowy oczyszczalni [więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ].

 

 

Na to - swoim oświadczeniem - odpowiedziała spółka Control Process, która tłumaczyła, że „to jarociński PWiK nie współpracował, a wręcz w niektórych przypadkach utrudniał wykonawcy realizację inwestycji” [więcej na ten temat czytaj TUTAJ].

 

 

[ponad sto osób czeka na mieszkania po tym, jak wykonawca zerwał umowę - więcej czytaj TUTAJ]

 

 

Te zarzuty nie pozostały bez echa. Prezes Remigiusz Nowojewski stanowczo im zaprzeczył.

 

 

„W naszej opinii stanowisko wykonawcy w całości jest nieprawdziwe. spółka Control Process chce poprzez kierowanie zarzutów pod naszym adresem zatrzeć swoją nieumiejętność w realizacji zadania. (…)” - podkreślił w mailu wystosowanym do naszej redakcji.

 

 

[wykonawca zerwał umowę, rozbudowa obiektów Jarocin Sport przedłuża się - więcej szczegółów TUTAJ]

 

 

Już wówczas szef jarocińskich wodociągów zapowiedział, że spółka, którą kieruje podejmie stosowne działania w stosunku do wykonawcy.

 

 

Tak też się stało. W kolejnym oświadczeniu, tym razem podpisanym także przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego napisano między innymi:

 

 

„Podjęte zostały kroki prawne, mające na celu wyegzekwowanie roszczeń finansowych przysługujących PWiK względem Generalnego Wykonawcy. Ponadto PWiK w związku z zaistniałym stanem faktycznym przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Generalnego Wykonawcę.” (pełna treść oświadczenia poniżej)

 

 

Zwróciliśmy się do krakowskiej firmy Control Process o ustosunkowanie się do oświadczenia wystosowanego przez szefa PWiK oraz burmistrza Jarocina - pełna treść oświadczenia przedstawiciela Control Process PONIŻEJ.

 

 

Wcześniej zarząd PWiK deklarował, że unijne dofinansowanie, które zostało pozyskane na inwestycję, nie jest zagrożone.

 

 

To już trzecia w ostatnim czasie wielomiliona inwestycja, której wykonawca zerwał umowę i porzucił plac budowy w Jarocinie - tak było w przypadku poznańskiej Family House, która zeszła z budowy obiektów Jarocin Sport oraz drugiego etapy budowy mieszkań czynszowych przy ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

"Informujemy, że z winy Generalnego Wykonawcy - spółki Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o. doszło do zerwania kontraktu na wykonanie zadania „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina”. Wykonawca zszedł z terenu budowy i nie powrócił na niego pomimo wezwania wystosowanego przez Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie (dalej: „PWiK). W związku z powyższym podjęte zostały kroki prawne, mające na celu wyegzekwowanie roszczeń finansowych przysługujących PWiK względem Generalnego Wykonawcy. Ponadto PWiK w związku z zaistniałym stanem faktycznym przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Generalnego Wykonawcę. Z informacji posiadanych przez Zarząd PWiK do nieprawidłowości w realizacji podobnych kontraktów przez Generalnego Wykonawcę dochodziło również w Kole i Łowiczu."

Remigiusz Nowojewski, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

 

 

 

[AKTUALIZACJA]

 

Oświadczenie spółki Control Process EPC Environmental Protection 3 Sp. z o.o.

W odpowiedzi na oświadczenie wystosowane przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie („PWiK”) Pana Remigiusza Nowowiejskiego oraz Burmistrza Miasta Jarocin Pana Adama Pawlickiego w imieniu Wykonawcy, stanowczo zaprzeczamy jego treści oraz oświadczamy, iż:

1. Jak już informowaliśmy, to Wykonawca w dniu 4 listopada 2019 r. z winy PWIK odstąpił od umowy zawartej z PWiK w dniu 11 czerwca 2018 r. Fakt odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w dniu 4 listopada 2019 r. i powód odstąpienia (niedostarczenie przez PWiK wymaganej gwarancji zapłaty) był wielokrotnie potwierdzany na łamach Gazety Jarocińskiej zarówno przez Prezesa PWIK, jak również przez przedstawiciela PWiK Panią Elżbietę Kostkę w wypowiedzi zamieszczonej dnia 14.11.2019 r:

 Na pytanie, co dalej z modernizacja oczyszczalni ścieków, Elżbieta Kostka odpowiada: „- Cały czas podejmujemy działania, aby rozliczyć rozwiązany kontrakt z firmą Control Process i wyłonić w drodze przetargu wykonawcę, który będzie kontynuował tę inwestycję. Zapewnia jednocześnie, że unijne dofinansowanie tego zadania nie jest zagrożone.”

2.         W związku z dokonanym w dniu 4 listopada 2019 r. przez Wykonawcę odstąpieniem od umowy z winy PWiK, umowa ta przestała obowiązywać i jakiekolwiek późniejsze, sprzeczne z nim oświadczenia Zarządu PWiK są w sposób oczywisty bezskuteczne i bezprawne. Bezskutecznym jest w szczególności wzywanie naszej spółki do powrotu na plac budowy, składanie oświadczenia o odstąpieniu z winy Wykonawcy, czy też nakładanie na Wykonawcę rzekomo należnych  kar umownych z tytułu odstąpienia. Traktujemy takie zachowanie PWIK, które ma miejsce ponad miesiąca od czasu po zakończeniu obowiązywania umowy na skutek dokonanego przez naszą firmę odstąpienia  jako rozpaczliwą i nieudolną próbę ratowania wizerunku osób odpowiedzialnych ze strony PWiK za realizację inwestycji.

3.         Wykonawca po złożonym odstąpieniu od umowy w dniu 4 listopada 2019 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zakończył wykonywanie wszelkich prac, uzgodnił z PWiK sposób ich zabezpieczenia i wszczął procedurę rozliczenia wykonanych prac oraz przekazania terenu budowy. Wyłącznie z winy PWiK końcowe rozliczenie nie zostało do chwili obecnej dokonane, co stanowi zwłokę  PWiK w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku prawnego.

4.         PWIK nie przysługują względem Wykonawcy żadne roszczenia finansowe. To PWIK do chwili obecnej nie rozliczyło wszystkich prac wykonanych przez Wykonawcę i jest winne Wykonawcy wynagrodzenie na łączną kwotę ponad 8.000.000 (osiem milionów) złotych. W celu min. dokonania rozliczenia wykonanych prac przedstawiciele Wykonawcy, zgodnie z wdrożoną z udziałem PWIK procedurą, stawili się w dniu 4 grudnia br. na umówione spotkanie w siedzibie PWiK. Niestety żadna z osób reprezentujących PWiK nie była w tym dniu obecna w siedzibie PWiK, o czym Wykonawca nie został uprzedzony. Na okoliczność tą Wykonawca sporządził notatkę złożoną na dzienniku podawczym PWiK w dniu 4 grudnia br.

5.         Podkreślamy, że jakiekolwiek bezprawne działania Zarządu PWiK spotkają się z naszą natychmiastową reakcją i odpowiednimi działaniami prawnymi, w szczególności skutkującymi zarówno odpowiedzialnością finansową spółki, jak i odpowiedzialnością karną przedstawicieli PWiK.

W imieniu wykonawcy: przedstawiciel wykonawcy - Piotr Słoń

 

 

 

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się.

R E K L A M ADzień chłopaka_2020
0
9
oceń tekst 9 głosów 0%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST