› Aktualności
16:50 / 15.05.2019

Ksiądz nie musiał za dużo kropić, bo otwarcie parku odbywało się w strugach deszczu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Ksiądz nie musiał za dużo kropić, bo otwarcie parku odbywało się w strugach deszczu [ZDJĘCIA, WIDEO]

fot. Lidia Sokowicz

W Parku im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroroga-Gorzeńskiego w Jarocinie z betonowych na granitowe oraz mineralne wymienione zostały nawierzchnie wszystkich alei, założono nowe oświetlenie i monitoring. Została ustawiona mała architektura m.in. ławki, kosze, stojaki na rowery, a przede wszystkim dokonano nasadzeń drzew, krzewów, bylin i założono nowe trawniki.

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Artur  MSRT

 

 

Park ma służyć nie tylko odpoczynkowi, ale ma być również miejscem edukacji. Za pomocą plansz opowiada swoją historię, a także historię udziału jarociniaków w powstaniu wielkopolskim. Teren zieleni znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Śródmiejskiej został zaprojektowany praktycznie na nowo. Są wśród nich laureaci konkursu na najlepsze prace magisterskie poświęcone Ziemi Jarocińskiej, bardzo młodzi jarocińscy architekci Marcelina Pilarczyk i Piotr Kociński. W parku ustawiono pięć rzeźb, które zaprojektował i wykonał Michał Batkiewicz.

Teren został zrewitalizowany w ramach kompleksowego projektu rozwoju systemu zieleni w Jarocinie, obejmującego parki, skwery i zieleń przyuliczną. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina pozyskała ponad 12 mln zł dofinansowania unijnego.

Uroczyste osłonięcie pomnika patrona - Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego - odbyło się już trzy miesiące temu w rocznicę jego urodzin. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie całego parku po renowacji i rewitalizacji. Odsłonięto tablicę pamiątkową, a ksiądz Przemysław Kubiak - proboszcz parafii w Brzóstkowie, z której pochodził - urodzony i pochowany w Lgowie - major, dokonał poświęcenia terenu. Z uwagi na to, że niemal przez całą uroczystość padał obfity deszcz, kapłan stwierdził, że nie musi zbyt dużo kropić, bo jest tylko nieudolnym pomocnikiem Pana Boga.

Przy tej okazji wszyscy zebrani dowiedzieli się, kim są pozostałe cztery podstacie powstańców. Ich sylwetki zaprezentowali członkowie ich rodzin. O Janie Pawlickim, pradziadku obecnego burmistrza, mówiła wnuczka Janina Błaszczyk. Burmistrza Franciszka Basińskiego wspominała jego krewna i regionalistka Jadwiga Pieńczewska, a o Feliksie Łabędzkim i Bronisławie Kirchnerze - dyrektor muzeum Sebastian Pluta.

 

Wśród gości był także prof. Zdzisław Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W tym samym czasie po ulicach Jarocina jeździł samochód z jego banerem wyborczym.

 

 

Park przy ulicy Hallera został utworzony jako pierwszy park miejski w Jarocinie. Od 1923 roku nosił imię hrabiego Gorzeńskiego. Po II wojnie światowej przemianowano go najpierw na Bohaterów Stalingradu, a później na Park Zwycięstwa. Major Zbigniew hr. Ostroróg-Gorzeński był niezwykłym człowiekiem, czym zyskiwał sobie uznanie nie tylko powstańców, ale i mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. W 1920 r. Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Jeszcze w okresie zaborów hr. Gorzeński dbał o to, aby polskie dzieci mogły pobierać naukę w polskiej szkole i budowę takiej ufundował w Tarcach. Wspierał działalność Towarzystwa Pomocy Naukowych i Towarzystwa Czytelni Ludowych. Był inicjatorem budowy pomnika poświęconego powstańcom. Musiał być też miłośnikiem sztuki - o czym świadczył wygląd wnętrz pałacu - miłośnikiem przyrody. Ukończył wydział leśnictwa Uniwersytetu w Berlinie, zapewne dlatego otoczenie tarzeckiego pałacu stanowiło przepiękny park.  - Dziś, otwierając  park Gorzeńskiego po gruntownej przebudowie, jako miejsce pamięci o udziale jarociniaków w powstaniu wielkopolskim, chcemy wypełniać testament mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego i kontynuować jego dzieło. W tym historycznym miejscu historia przenika się z przyrodą. (...)  Myślę, że efekty Waszej pracy podobają się także druhowi komendantowi, który pewnie teraz na nas spogląda nie tylko z tego postumentu – mówił w swoim wystąpieniu Adam Pawlicki.

 

5
1
oceń tekst 6 głosów 83%
R E K L A M AWOLNE MIEJSCA MOBI ART

Zdjęcia ilość zdjęć 43