09:15 / 02.05.2020

Nawet 1.500 złotych na wakacje, ponad 20 tysięcy na mieszkanie. Skąd?

Nawet 1.500 złotych na wakacje, ponad 20 tysięcy na mieszkanie. Skąd?

fot. Zdjęcie poglądowe

Prawie 70 urzędników z jarocińskiego magistratu oraz blisko 30 emerytów i rencistów skorzystało w ubiegłym roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na co urzędnicy mogą otrzymać finansowe wsparcie?

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Artur  MSRT

 

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy w:

- każdej firmie należącej do sfery budżetowej i samorządowej, bez względu na ilość zatrudnionych pracowników,

- w pozostałych firmach, jeśli liczba pracowników na 1 stycznia danego roku wynosi minimum 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli jednak w firmie zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników, a związki zawodowe wniosą o utworzenie funduszu, pracodawca musi to zrobić.

 

[termin rozliczeń z urzedem skarbowym przesunięty - więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ]

 

To, czy pracownik otrzyma maksymalną kwotę dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, zależy od jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. O wszystkim decyduje komisja powołana w urzędzie. Oprócz pracowników i ich rodzin do korzystania z funduszu uprawnieni są także emeryci i renciści, czyli byli pracownicy, dla których jarociński magistrat był ostatnim miejscem pracy.

 

[dostali sprzęt komputerowy dla uczniów, żeby mogli uczyć się w domu - więcej na ten temat czytaj TUTAJ]

 

W tym roku wysokość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Jarocinie wynosi 150.504,54 zł.

 

 

Formy finansowego wsparcia w ramach funduszu socjalnego w Urzędzie Miejskim w Jarocinie:

 

- pomoc rzeczowa - zakup towarów bądź przyznanie bonów - maksymalnie 500 zł,

- pomoc finansowa z racji zdarzenia losowego lub w związku z długotrwałą chorobą - maksymalnie 1.300 zł,

- dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych, pobytu w sanatorium lub rekonwalescencji - maksymalnie 1.500 zł,

- dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub kształcą się - do 25 roku życia - maksymalnie 750 zł,

- dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku pracownika i jego rodziny - maksymalnie 1.500 zł,

- pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe; remonty i modernizacje mieszkań lub domów jednorodzinnych - maksymalnie - 16.000 zł:

remonty i modernizacje mieszkań lub domów zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych - maksymalnie 21.000 zł,

dofinansowanie do zakupu mieszkania lub domu - maksymalnie 21.000 zł,

dofinansowanie do wykupu na własność mieszkania - maksymalnie 21.000 zł,

dofinansowanie do adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne - maksymalnie 21.000 zł,

- dopłaty do imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i wydatków za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych, a także dopłaty do wycieczek krajoznawczo-turystycznych - wysokość dofinansowania w zależności od zawartej umowy.

 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART