› Aktualności
13:58 / 25.06.2015

Radni na dwie komisje w ratuszu

Radni na dwie komisje w ratuszu

fot. Karol Górski

O 14.00 w ratuszu rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Jarocinie.

R E K L A M Awspieram jarocinskie MRT1

Radni zapoznają się z informacją o wynikach sprawdzianu kompetencyjnego klas 6 szkół podstawowych z terenu gminy (podstawówki w Mieszkowie, Łuszczanowie i Bachorzewie) a także wynikami testów gimnazjalnych.

Zaplanowano również analizę wykonania budżetu za rok 2014. Osobny punkt będzie poświęcony przygotowaniom do Jarocin Festiwal 2015.

Zapraszamy na skrót wideo z obrad.

13
9
oceń tekst 22 głosów 59%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART