› aktualności
14:27 / 30.12.2013

Radni śpiewali na posiedzeniu [AKTUALIZACJE]

Radni śpiewali na posiedzeniu [AKTUALIZACJE]
Najpierw wspólna kolęda, teraz zarzuty kłamstwa, fałszu i obłudy

 

R E K L A M ADeka MSRT 06 2020

[AKTUALIZACJA - godz. 9.30]

Obrady się jednak nie rozpoczęły, bo w ratuszu trwa koncert kolęd prezentowanych przez podopiecznych Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Artystom akompaniuje Bogusław Harendarczyk, były wieloletni dyrektor JOK-u.

 [AKTUALIZACJA - godz. 9.41]

Na koniec radni i goście sesji zaśpiewali wspólnie kolęndę "Przybieżeli do Betlejem.” 

09:43

Rada kontynuuje posiedzenie. Burmistrz zgłasza poprawki do porządku obrad. Klub Ziemi Jarocińskiej wnoskuje o dodanie do porządku punktu "Informacja burmistrza na temat przetargu dotyczącego działań promocyjnych gminy Jarocin".

09:50

Głos zabrał Czesław Nowak, przewodniczący osiedla Glinki i szef lokalnych struktur OPZZ. - Zostałem wybrany na kadencję 2014-2017 i mam zaszczyt wręczyć pani przewodniczącej i panu burmistrzowi ten akt powołania. Życzę państwu przy okazji zdrowia, bo ta rada potrzebuje przede wszystkim zdrowia.

Zbigniew Kaczmarek, przewodniczący os. 1000-lecia żartuje, że Nowak powinien ucałować również burmistrza. - Mógłby być posądzony o "Gender" -odpowiada żartem radny Jerzy Walczak.

09:54

Burmistrz przedstawia dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wyboru inwestycji w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. Przytacza składane wnioski. - Mnóstwo tych wniosków jest z ostatnich lat i potwierdzają zasadność naszego wyboru - mówi Martuzalski. Przekonuje, że kontrowersyjne skrzyżowanie Dąbrowskiego - Wrocławska jest w Planie Rozwoju Lolaknego gminy.Wniosek w tej sprawie złożył również inżynier Neyder.

10:02

- To co wydarzyło się na ostatniej sesji było nie do przyjęcia i insynuowanie czegokolwiek osobom, które popierały tę inwestycję jest nie na miejscu - mówi burmistrz.

- Nikt nie kwestionuje tego zadania, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan to wprowadził do swojego budżetu na rok 2014, tymczasem wy próbowaliście to zadanie wprowadzić tylnymi drzwiami i przemycić to w czymś, co nazywacie budżetem obywatelskim - odpowiada radny Robert Kaźmierczak.

10.09

Ireneusz Ignaszak, projektant, pokazuje radnym proponowane warianty przebudowy skrzyżowania Dąbrowskiego - Wrocławska. - Czy na skutek przebudowy tego skrzyżowania ułatwi się dojazd do działek sąsiadujących? - pyta radny Walczak. Ignaszak unika odpowiedzi. - Właściciel może nawet nie wie, że coś takiego powstaje - mówi projektant. - Ułatwi, bo nie będzie miał korków - komentuje głośno radny Marcin Półrolniczak.

10.17

- Pan Robert Kaźmierczak próbuje podważyć we mnie wiarę, że człowiek może się kierować zasadami jakimiś - komentuje dociekania radnego opozycji burmistrz. – Pan Kaźmierczak ma rację, my dzisiaj urealniamy zapisy PRL-u. Twierdzi, że "ataki opozycji" na budżet obywatelski jest spowodowane tym, że to "przedsięwzięcie się udało".

  - Nie możemy zniszczyć decyzji, którą podjęli mieszkańcy. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że burmistrz Jarocina w tej krótkiej kadencji zostawi po sobie pierwsze rondo wybudowane przez gminę. - Jeżeli ktoś twoerdzi, że ta inwestycja była przygotowywana "pod kogoś" jest kłamcą.

10.23

 - Właśnie obwiałem się, że usłyszymy, to co usłyszeliśmy, że to nie burmistrz tylko mieszkańcy podjęli decyzję. Panie burmistrzu pan kłamie - odpowiada radny Kaźmierczak i udowadnia, że mieszkańcy nie wybierali ronda, tylko zupełnie inaczej opisane zadanie. - To co państwo wykonaliście jest dużą manipulacją w celu przepchnięcia jednego zadania. 

10:31

Trwa wymiana zdań między burmistrzem a radnym opozycji.

  - Czy dla pana jest wszystko ok w sytuacji, kiedy za jednym z zadań lobbuje pana zastępca, czy to jest normalna praktyka, która będzie stosowana? To są konsultacje społeczne czy agitacja? - pyta Kaźmierczak.

  - Zdaje sobie sprawę, że boli, że mieszkańcy wzięli udział w  tych konsultacjach i wykonamy zadania nad którymi poprzednia ekipa się nie pochyliła. Widzę, że każda grupa musi mieć swojego Macierewicza - odpowiada Martuzalski i pyta czy radny ZJ ma prawo jazdy.

 - Wielokrotnie pana burmistrza podwoziłem w różne miejsca - odpowiada Kaźmierczak.

 - Nie wnikajmy w szczegóły - komentuje radny Półrolniczak. Część radnych wybucha śmiechem.

10:35

- Dość trudno polemizuje się z radnym Kaźmierczakiem nie ze względu na wnikliwość jego pytań, ale dlatego, że jego wypowiedzi są pomówieniami. Pan Kaźmierczak pokazał dzisiaj, że nie jest za tą inwestycją i chce ją obrzydzić - komentuje wiceburmistrz Mikołaj Kostka. I przekonuje, że popierał przebudowę, bo usprawni ona ruch w mieście, a nie - jak sugeruje radny opozycji - z powodu powstającej w tym rejonie prywatnej inwestycji. - To jest fałsz i obłuda. 

- Pan nie miał prawa lobbować w tej sprawie - odpowiada Kaźmierczak. - Nie zachowywał się pan bezstronnie. Dlaczego panowie nie przyszliście z tym rozwiazaniem na komisje, nie wprowadziliście do budżetu?

10.44

Na sesji kolejna słowna przepychanka. Burmistrz komentuje, że to torpedowanie rady miejskiej, by nie uchwalić budżetu.

Urzędowa radca twierdzi, że konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z prawem i zarządzeniem burmistrza.

10.48

 - Nie życzyłbym mieszkańcom naszej gminy, żeby przysłuchiwali się takiej szarpaninie z jaką mamy do czynienia - komentuje dyskusję radny Ryszard Kołodziej. -  We wrześniu stałem na tym skrzyżowaniu ponad 10 minut, bo to skrzyżowanie jest blokowane. Pobudowanie tam ronda jest najważniejszym zdaniem moim zdaniem i rozdzieramy tutaj szaty nie wiadomo nad czym. To rozwiązanie ma służyć nam wszystkim i drażnijmy jeden drugiego do tego stopnia.

10:53

Radny Rajmund Banaszyński chce wiedzieć, kiedy rozpoczęły prace koncepcyjne nad dokumentacją skrzyżowania. Projektant odpowiada, że było to 10 września 2013 roku.   

Radna Bronisława Włodarczyk pyta, czy przy okazji projektu zrobiono wszystkie potrzebne uzgodnienia z właścicielem sąsiadującej działki. - 8 rok jestem w komisji rewizyjnej i przy tym nazwisku właściciela tej działki zawsze były nieporozumienia. Uczulam, bo jestem za tym przedsięwzięciem, ale żeby wszystkie rzeczy były dograne do minimum - mówi Włodarczyk. 

11.00

Kaźmierczak chce wiedzieć, czy projekt  przewiduje możliwość, że powstanie udogodnienie dla właściciela posesji sąsiadującej. – Nie przewiduję, całe rondo jest projektowane w istniejącym pasie drogi – przekonuje Ireneusz Ignaszak. Burmistrz dodaje, że inwestor nie wnioskował o żadne udogodnienia.  

11:19

 - To za państwa rządów było w szufladach mnóstwo projektów na które wydawano pieniądze, tylko ich nie realizowaliście - zarzuca radnym ZJ Stanisław Martuzalski. - Dzisiaj szukanie podtekstów, krewnych królika, kto w jakim komitecie był, jest nie na miejscu. Jeśli chcecie się włączyć w ten proces decyzyjny, to mam nadzieję, że poprzecie poprawkę burmistrza.

- Uważam, że pan burmistrz ma rację, ale w poprzednich kadencjach też były trafne wybory i mówienie, że było inaczej mnie boli - odpowiada radna Zdzisława Pilarczyk i dodaje, że jej rodzina też głosowała za przebudową skrzyżowania. - Kocham to miasto. Powinniśmy szanować wszystkich burmistrzów.

- Pan ciągle wraca do przeszłości, ale chce pan wymazać swój współudział - komentuje radny Kaźmierczak i przypomina, że Martuzalski był w poprzedniej kadencji między innymi przewodniczącym rady i "codziennie był w gabiniecie ówczesnego burmistrza".

- Idźcie sobie we trzech do Kasyna, tak jak to mieliście w zwyczaju i tam sobie to wyjaśnijcie - przerywa mu radny Andrzej Weber.

11:23

Radny Krzysztof Roszak mówi, że też jest za przebudową skrzyżowania i wnioskuje o zamknięcie dyskusji. Większość radnych jest za. 

11:24

Przerwa w sesji. Obraują komisje rady miejskiej.

12:30

Radni od godziny dyskutują nad projektem rewitalizacji przygotowywanym na zlecenie gminy przez poznańską firmę Atrium. Koncepcji nie jest gotowa, a tymczasem umowa kończy się w tym roku. Opozycja krytykuje działałania Atrium - między innymi zbieranie opinii na podstawie ankiet rozdawanych w szkołach. By firma mogła dokończyć projekt, trzeba zadanie umieścić w wydatkach na 2014 rok.

12:40

Przerwa w obradach.

13:24

Wznowiono obrady. Radni słuchają informacji burmistrza na temat przetargu dotyczącego działań promocyjnych gminy Jarocin. - Zależało mi na tym, żeby gmina mogła normalnie funkcjonować - mówi Stanisław Martuzalski uzasadniając konieczność ogłoszenia procedury. - Nie jest to skierowane do jakiegokolwiek podmiotu.

- Proszę sobie z nas nie żartować - odpowiada radny Robert Kaźmierczak. - W pełni rzetelną ofertę w tym przetargu jest w stanie złożyć tylko firma, która już miała gotową tę ofertę.

13:32

Radny ZJ przekonuje, że zrobił wiele, by na tym przetargu pojawiła się konkurencja i pyta o zapisy przetargu. - Wszelkie pytania do tego przetargu przyjmujemy na piśmie - odpowiada sekretarz Aldona Łyskawińska. - Dzisiaj na pytania, które wpływają.  odpowiadamy.  

13:41

Kaźmierczak zadaje sekretarz gminy szereg szczegółowych pytań. - Jeśli takie pytanie wpłynie od potencjalnego wykonawcy my na nie odpowiemy - mówi wymijająco Łyskawińska. Sekretarz nie potrafi odpowiedzieć, kto dysponuje prawami do grafik na stronie internetowej miasta.  

13:48

- Pojawiają się wnioski, dlaczego pan Robert Kaźmierczak jest tak zainteresowany tą procedurą, nie chce niczego insynuować - komentuje Stanisław Martuzalski i przypomina, że zmiany w projekcie przyszłorocznego budżetu zaproponowane przez opozycję, odebrało urzędowi "narzędzia w zakresie promocji". 

13:56

- My wielokrotnie zarzucaliśmy poprzedniemu burmistrzowi, że były krótkie terminy i wtedy wszyscy podnosiliśmy larum, że tak być nie może. Nie zgadzamy się na ogłaszanie przetargów na "za pięć dwunasta" - mówi radna Lidia Czechak.- Nie wyobrażam sobie, żebyśmy szykowali przetarg pod jedną firmę.

Sekretarz gminy Aldona Łyskawińska na wniosek radnych sprawdza sytuację prawną dotyczącą materiałów na miejskim portalu. 

14:00

- Byłem w szoku, że w święta chciało się panu zajmować przetargami - mówi radny Jerzy Walczak do Kaźmierczaka. - Jesteście strasznie nieskuteczni i niekonsekwentni w tropieniu nieprawidłowości w przetargach. 

14.06

- Jeżeli jest prawdą, że ten przetarg był ogłoszony w Wigilię, a ma być zamknięty 2 stycznia, to z czym my walczymy jako komisja rewizyjna? Z wiatrakami - podsumowuje Bronisława Włodarczyk.  Przewodnicząca komisji rewizyjnej przypomina osobom odpowiedzialnym za przetargi o wymogu gospodarności. 

Radny Rajmund Banaszyński dodaje z przekorą, że "polityka transparentności obecnego burmistrza chyba nikogo już nie zaskoczy". Jerzy Walczak przypomina, że dzisiajsza dyskusja radnych nie ma żadnego wpływu na dalszy przebieg tego przetargu.

14:14

Trwa ostra dyskusja. - Jest to przetarg do bólu przygotowany nieuczciwie w stosunku do oferentów – konstatuje radny Kaźmierczak i pyta, kto nadzorował przygotowanie specyfikacji.

- Nie ma pan zielonego pojęcia o prawie zamówień publicznych – twierdzi odpowiedzialny za przetargi wiceburmistrz Mikołaj Kostka.

Sekretarz gminy zapewnia, że „wszystko, co jest na stronie internetowej, należy do gminy Jarocin.” 

14:28

Burmistrz zapewnia, że przetarg ogłoszono w Wigilię, bo musiał zabezpieczyć interes urzędu miejskiego w zakresie promocji.

- Ta wojna między urzędem, a częścią rady gminy nie może doprowadzić do uszczerbku w budżecie gminy, a tak może się stać – mówi radny Półrolniczak. 

14:50

Radny Jerzy Walczak wystąpił na koniec sesji z własną prezentacją. Przez kilkanaście minut przekonywał, że również podczas ogłaszania przetargów w poprzedniej kadencji, zdarzały się przypadki, iż potencjalni oferenci mieli z różnych powodów okrojony czas, na przygotowywanie ofert. - Nie bronię tego przetargu, bo uważam, że nie jest absolutnie zrobiony tak, jak być powinien - przyznał Walczak i zwrócił się do radnych ZJ. - Trochę skromności, uderzyć się w pierś! A odwagę, to trzeba było pokazywać wtedy, kiedy był na to czas. Za odważnych ludzi ma się tylko tych, którzy potrafią przeciwstawić się czasami wielkiemu przeciwnikowi.    

15:10

Koniec sesji. Niebawem wideorelacja z dzisiejszych obrad.

O tym, jak burmistrz chce promować gminę tuż przed wyborami i dlaczego w przetargu znalazły się takie, a nie inne zapisy, już w jutrzejszym papierowym wydaniu Gazety Jarocińskiej.

(nba) 

 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST