› Aktualności
06:54 / 09.05.2019

Rozgrzeszą burmistrza i upamiętnią zakończenie II wojny światowej

Rozgrzeszą burmistrza i upamiętnią zakończenie II wojny światowej

fot. Elżbieta Rzepczyk

Dzisiejszy dzień będzie jednym z ważniejszych dla burmistrza Jaraczewa -  Dariusza Strugały.

 

Radni będą dyskutować nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu i udzieleniem absolutorium.

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Angelika MSRT

Sesja liczy 20 punktów. Jest podzielona na dwie części.

W pierwszej radni zajmą się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

W drugiej zaplanowane jest podjęcie kilku uchwał, w tym w sprawie ustalenia dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji do 1 m sześciennego ścieków.

 

W przerwie w obrad samorządowcy udadzą się pod pomnik, gdzie złożą kwiaty i upamiętnią zakończenie II wojny światowej [ZOBACZ TUTAJ].

 

Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie, początek o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

CZĘŚĆ I: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na V Sesji Rady Miasta i Gminy.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Raport o stanie gminy Jaraczewo za 2018 r.

7. Debata nad raportem o stanie gminy Jaraczewo za 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo wotum zaufania.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2018 r.

a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,

b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium za 2018 r.,

c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaraczewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

CZĘŚĆ II:

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019 – 2030.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jaraczewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

17. Informacje o pracy w organach pozagminnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne głosy.

20. Wnioski.

 

Pod koniec kwietnia burmistrz Jaraczewa uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich. Delegaci z gmin członkowskich spotkali się pierwszy raz po ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Dariusz Strugała został członkiem zarządu ZGW [ZOBACZ TUTAJ]

 

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się. Również w sieci.  

 


 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AWOLNE MIEJSCA MOBI ART