› Aktualności
06:24 / 06.05.2019

Szansa na kolejną drogę, ale to następne obciążenie dla gminy

Szansa na kolejną drogę, ale to następne obciążenie dla gminy

fot. Anna Kopras-Fijołek

Powiat średzki zwrócił się do gminy Nowe Miasto nad Wartą o współfinansowanie budowy drogi Chwalęcin - Szypłów.

 

Inwestycja podzielona jest na dwie części. Pierwszy etap zakwalifikował się do wsparcia (na poziomie 50%) ze środków zewnętrznych. Liczący ok. 3 km odcinek ma kosztować ponad 7 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 3 mln 600 tys. zł. Drugą część - również 3 mln 600 tys. zł ma dać powiat i gmina. - Roboty miałyby ruszyć w przyszłym roku. My, w sierpniu, wrześniu musimy zabezpieczyć środki - mówi przewodniczący rady Waldemar Tomaszewski

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Angelika MSRT

 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. do tut. Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą wpłynęło pismo Zarządu Powiatu w Środzie Wlkp., w którym starosta prosi o rozważenie możliwości dofinansowania części wkładu własnego z budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin–Szypłów i nr 2742P Klęka–Żerków na odcinku Szypłów – granica powiatu”. W przedmiotowym piśmie wskazano, że decyzja gminy Nowe Miasto nad Wartą będzie miała duży wpływ na decyzję powiatu, co do realizacji tej inwestycji. Jednocześnie wskazano, że w przypadku pozyskania dofinansowania, tego typu zadania realizowane były po 50 % z budżetu powiatu oraz gminy przez teren, której przebiega droga.

 

ZOBACZ TEŻ - CO Z BUDOWĄ DROGI S-11?

 

Na zlecenie Powiatu Średzkiego został opracowany projekt budowlany na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin–Szypłów i nr 2742P Klęka–Żerków na odcinku Szypłów–granica powiatu”. Projekt przewiduje rozbudowę drogi na długości 5.687,2 m, a w kosztorysie inwestorskim sporządzonym 31.08.2018 r. wyceniono realizacje zadania na kwotę 14.185.889,21 zł.

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników oraz zjazdów, przebudowę skrzyżowania na rondo oraz przebudowę systemu odwodnienia. Powiat wskazał, że z uwagi na wysoką wartość inwestycji postanowiono o jej etapowaniu. I etap ma objąć odcinek Chwalęcin-Szypłów o długości 3.017 m.

 

Szacunkowy koszt realizacji tego zakresu to 7.136.944,60 zł. Na ten etap został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Po ocenie wniosków projekt znalazł się na 16 miejscu listy rankingowej.

 

W chwili obecnej po zmianie przepisów w zakresie dofinansowania zadań drogowych oraz wejściu w życie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, przedmiotowy projekt ma duże szanse na dofinansowanie w kwocie 50 % wartości zadania, tj. 3.568.000,00 zł. Pozostała kwotę powiat musi wyasygnować ze środków własnych.

 

Powiat na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych środków na ten cel. Powiat poinformował, że w przypadku pozytywnej decyzji gminy Nowe Miasto nad Wartą będzie starał się o dofinansowanie również II etapu, tj. Klęka- Żerków na odcinku o długości 2.670 m. Na przedmiotową inwestycję na dzień dzisiejszy nie zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy. Konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki na realizację tego przedsięwzięcia.

 

Jak głosowali radni (w posiedzeniu brało udział 13 spośród 14 radnych)?

12 radnych - opowiedziało się za przyjęciem oświadczenia 1 - Leszek Zacharyasz wstrzymał się od głosu.

 

ZOBACZ TEŻ - JAK OBRADUJE SIĘ NOWOMIEJSKIM RADNYM PO ZMIANACH? CZY TO ZMIANY NA LEPSZE? KTO NA TYM KORZYSTA?

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się. Również w sieci.  

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST