11:33 / 06.01.2020

Ważna zmiana dla mieszkańców gminy Jarocin. Możesz mieć na nie wpływ

Ważna zmiana dla mieszkańców gminy Jarocin. Możesz mieć na nie wpływ

fot. Zdjęcie poglądowe

Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki przystępuje do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin. Każdy, kto jest zainteresowany, może złożyć wniosek do studium.

 

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Angelika MSRT

 

Zmiana obejmuje obszar administracyjny gminy Jarocin. Mieszkańcy, którzy chcą wnieść swoje uwagi i postulaty do nowelizacji studium mogą składać wnioski w tej sprawie.

 

 

[jarocińskie wodpociagi przygotowują doniesienie do prokuratury - na ten temat więcej czytaj TUTAJ]

 

 

Należy to zrobić na piśmie zaadresowanym do burmistrza Jarocina lub do Urzędu Miejskiego w Jarocinie (al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin). Dokument można także przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat@jarocin.pl.

 

 

Termin został wyznaczony na piątek - 31 stycznia 2020 r. Każdy wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest burmistrz Jarocina.

 

 

[rozbudowali dom z mieszkaniami chronionymi - więcej szczegółów TUTAJ]

 

 

Z obwieszczeniem burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin można się zapoznać na stronie: http://bip2.wokiss.pl/jarocin/bip/dostep-do-innych-informacji-publicznych/obwieszczenia-i-informacje-burmistrza-jarocina.html?pid=14064

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AZAMÓW DROBNE MOBI ART