› Gospodarka
13:42 / 26.04.2019

Wielkopolska rajem dla Ukraińców? Oficjalna liczba obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.

Wielkopolska rajem dla Ukraińców? Oficjalna liczba obcokrajowców zatrudnionych w Polsce.

Polska jest bardzo chętnie wybierana przez obcokrajowców, którzy przejeżdżają do naszego kraju w celach zarobkowych. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowaną większość stanowią mężczyźni.

 

Chętni do pracy

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Angelika MSRT

 

Wbrew obiegowym opiniom nie spada zainteresowanie polskim rynkiem pracy. W 2016 r. liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 580 tysięcy. Większość z nich (ok. 337 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

 

Ukraińcom u nas najlepiej

 

W tej chwili Ukraińcy (ponad 430 tys.) stanowią prawie 74 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Na drugim miejscu są Białorusini. Jest ich ponad 35 tysięcy. Kolejni to obywatele Mołdawii (ponad 8,7 tys.), Wietnamczycy (7,9 tys.) i Gruzini (7,7 tys.). Warto podkreślić, że obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce, to właśnie w naszym kraju opłacają składki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

 

- Większość cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju do pracy, to mężczyźni – ponad 390 tys. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce –Aktualnie, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, kobiet – cudzoziemek jest przeszło 193 tys.

 

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 57,7 tysiąca obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (48 tys.), Białorusini (2 tys.), obywatele Mołdawii (951) oraz Gruzji (927). Większość z nich ma umowę o pracę.

 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST