› Aktualności
07:31 / 28.11.2019

Zdecydują, ile mieszkańcy zapłacą za śmieci

Zdecydują, ile mieszkańcy zapłacą za śmieci

fot. Elżbieta Rzepczyk

19 punktów liczy porządek obrad dzisiejszej (28 listopada) sesji Rady Gminy Kotlin.

 

 

Radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022 oraz w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych. Wprowadzą zmiany w tegorocznym budżecie gminy.

R E K L A M ADeka MSRT 06 2020

 

Jednym z ważniejszych tematów będzie podwyżka opłat za wywóz odpadów. Wójt gminy zaproponował podwyżkę stawkę z 9 do 21 zł od osoby [ZOBACZ TUTAJ]

 

 Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00 w urzędzie gminy.  

 

 

Porządek obrad:1.Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Gminy.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022.

8.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Gminy Kotlin.

9.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kotlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w Wyszkach.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

17.Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na XII sesji Rady.

18.Wolne głosy i wnioski.

19.Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się. Również w sieci.


 

 

SONDA

Czy 27 grudnia wszyscy powinni mieć wolne?

ankieta dodana 27.11.2019, ilość wszystkich głosów: 156
TAK
17%
NIE
82%
NIE MAM ZDANIA
1%
0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AGAZETA online 03 MOBI TEKST