› aktualności
09:38 / 24.02.2012

Żerków. Znacznie mniej na grant sportowy

Żerków. Znacznie mniej na grant sportowy
O 50 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku przeznaczy gmina Żerków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

R E K L A M APROMOCJA 49 zł GJ Angelika MSRT

W 2011 r. było do podziału 85 tys. zł, a w tym tylko 35 tys. zł. Burmistrz Jacek Jędraszczyk tłumaczy to uszczuplenie funduszy zmianą przepisów. - Możemy teraz finansować te działania w inny sposób - bezpośrednio z budżetu, bez konkursu - wyjaśnia.

Natomiast 35 tys. zł ma zostać podzielone między organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w drodze konkursu. Termin składania ofert mija 7 marca. Następnie w ciągu 30 dni komisja konkursowa rozpatrzy wnioski i swoją opinię przekaże burmistrzowi Żerkowa, który dokona ostatecznego przydziału datacji.

Jednym z trzech ubiegłorocznych beneficjentów sportowego grantu był Gminny Klub Sportowy Żerków (na zdjęciu). Otrzymał większość środków - 50 tys. zł. Prezesem klubu jest radny powiatowy Zbigniew Kuzdżał.

(ann)

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%
R E K L A M AWOLNE MIEJSCA MOBI ART