Publiczne Przedszkole nr 2 „Bajeczka”

ul. M. Curie-Skłodowskiej 2a, Jarocin
62 747-22-96