11 listopada na jarocińskim rynku. Św. Marcin, rogale i grochówka