Jarocin. Budują obwodnicę. Droga zamknięta na rok. Jest bajpas.