Jarocin. Pikieta popracia dla ratowników medycznych