Jarocin. Połowinki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie