Jarocin. Sprawdzian szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 4