Jarocin. Święto pieczonego ziemniaka w Bachorzewie