Jarocin. Tak bedzie wyglądała biblioteka w budynku Rynek 17