Koncert „Śmiertelny - nieśmiertelny” poświęcony Krzysztofowi Komedzie